VELKOMMEN TIL FINNMARKSRØYA

Finnmarksrøya produseres av

Kirkenes Charr AS
Ropelv, 9912 Hesseng
Tlf: +47 412 84 594

ØNSKER DU Å BESTILLE FINNMARKSRØYE - KONTAKT:

Kirkenes Charr AS:
+47 906 26 292 (tel) [email protected] eller [email protected]
tirsdag 18. oktober 2011

Klekke- og startfôringsprosjektet er avsluttet og vellykket

Kirkenes Charr AS har utviklet ny teknologi for start – og tidligfase fôring av røyeyngel fra egen klekking. Vi takker VRI Finnmark for tilliten og finansieringsstøtten.
Startfôring i store oppdrettskar er praktisk mulig. Vi ser at dette gir like gode resultater i forhold til vekst og dødelighet som ved bruk av startfôring i små kar. Videre ser vi at dette gir betydelige besparelse i forhold til investeringer i en rekke små kar til startfôring og foring i fiskens tidlige faser. Metodikken vi har benyttet anbefales. Resultatene vil bli optimale dersom man gjør mindre tilleggsinvesteringer som gjør det mulig å øke vanntemperaturen i start- og den tidlige fôringsfasen.


Yngel i 8 meters kar med doble siler.

Vi takker VRI Finnmark for tilliten og finansieringsstøtten. Mer informasjon finnes på VRI Finnmark sine hjemmesider. http://www.vrifinnmark.no/article.jsp?id=117

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar