VELKOMMEN TIL FINNMARKSRØYA

Finnmarksrøya produseres av

Kirkenes Charr AS
Ropelv, 9912 Hesseng
Tlf: +47 412 84 594

ØNSKER DU Å BESTILLE FINNMARKSRØYE - KONTAKT:

Kirkenes Charr AS:
+47 906 26 292 (tel) [email protected] eller [email protected]
fredag 21. januar 2011

Finnmarksrøya starter forskningsprosjekt med klekking av yngel

Finnmarksrøya har startet et prosjekt med egen klekking av røyeyngel ved oppdrettsanlegget. Formålet med prosjektet er å klekke egen røyeyngel, og ha startfôring i såkalt stôrkar. Den vanlige metoden er å flytte yngelen over i mange mindre kar etter at yngelen er klar for startfôring.
Kirkenes Charr AS som er produsent av Finnmarksrøya har i slutten av desember satt ut anslagsvis 200.000 øyerogn til klekking i klekkeskap. Så langt er resultatene svært lovende. Det er lav dødelighet på øyerogna, og klekkingen er godt i gang.I prosjektet er det satt opp et referanseforsøk hvor 50.000 yngel skal startfôres i småe kar. Referanseprosjektet vil gi verdifull informasjon om tilvekst, kondisjonsfaktor og dødelighet.
Prosjektet er delfinansiert av VRI Finnmark. Prosjektet avsluttes i juni 2011. Dersom prosjektet gir positive resultater vil dette gi ny metode for produksjon av røyeyngel. Dette vil også være kostnadssparende.

Mer informasjon om VRI Finnmark: http://www.vrifinnmark.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar