VELKOMMEN TIL FINNMARKSRØYA

Finnmarksrøya produseres av

Kirkenes Charr AS
Ropelv, 9912 Hesseng
Tlf: +47 412 84 594

ØNSKER DU Å BESTILLE FINNMARKSRØYE - KONTAKT:

Kirkenes Charr AS:
+47 906 26 292 (tel) [email protected] eller [email protected]
fredag 18. september 2009

Opticharr prosjektet gir uventede positive konklusjoner

Kirkenes Charr AS deltar i et stort forskningsprosjekt som undersøker sammenheng mellom lys og tilvekst på fisken. Prosjektet har sterk fagkompetanse fra Akvaplan Niva og Nofima. Finansiering er gitt av Skattefunn.


Prosjektet har gitt svært interessante konklusjoner. En av disse kom som en tilfeldighet. Prosjektet viste blant annet at en gruppe fisk ikke trivdes når de var få fisk sammen. De ville ikke ta til seg næring på lang tid. Når de til slutt begynte å spise hadde de voldsom appetitt og svært god tilvekst. Tilveksten har vært så stor at fagmiljøene nå vurderer å forske videre på disse tingene.


Fisken har blitt undersøkt og analysert løpende i prosjektet. Alle analyser viser strålende kvalitet. Kirkenes Charr AS er stolt over å ha vært med på å bidra til dette. Dette styrker troen på at man driver et godt oppdrett, og produserer eksklusiv røye med reint fjellvann fra Finnmark

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar