VELKOMMEN TIL FINNMARKSRØYA

Finnmarksrøya produseres av

Kirkenes Charr AS
Ropelv, 9912 Hesseng
Tlf: +47 412 84 594

ØNSKER DU Å BESTILLE FINNMARKSRØYE - KONTAKT:

Kirkenes Charr AS:
+47 906 26 292 (tel) [email protected] eller [email protected]
fredag 18. september 2009

Forstudie om Varmtvann klar til søknad

Kirkenes Charr AS har gjennomført en forstudie for å avklare hvordan man kan bruk naturlig oppvarmet ferskvann i oppdrett.Studien er finansiert av VRI. Grunnlaget for prosjektet er selskapet tar inn vintervann med stabile temperaturer +2,5 til +3,5 grader pluss. Tilsvarende anlegg i Nord-Norge tar inn vintervann med temperaturer fra +0 til +1 grad.


Varmt vann er gunstig for tilvekst av fisken. Det vil si at varmt vann øker veksten på fisken. Andre anlegg bruker energi på oppvarming og resirkulering. Eventuelt lar de være å varme opp vannet, og har liten tilvekst på fisken. Oppvarming og resirkulering gir større utfordringer med hensyn til sykdom i anleggene.

Kirkenes Charr AS trodde en stund at man ville bruke opp det varme vannet i løpet av vinteren. Det har ikke skjedd. Det overordnede målet for prosjektet er å finne ut hvor oppdrettere kan finne varmt vann i vassdragene og beregne hvor mye varmt vann som er tilgjengelig. Dette vil gi flere positive resultat. For det første vil det gi en besparelse i behov for oppvarming. For det andre vil det gi bedre vekst. Og for det tredje vil det gi svar på hvor mye biomasse man kan produsere uten å redusere tilgangen på naturlig varmt vann.

Det er ingen i Norge som har satt denne problemstillingen i sammenheng tidligere.

Forprosjektet er avsluttet i juni 2009. Konklusjonene er positive. Man har funnet gode FoU partnere i Bioforsk Svanhovd i Sør-Varanger og i INEP i Apatity i Russland. INEP er en del av Kola Science Centre. Disse står for grovt 80% av forskningsprosjektene i Murmansk regionen.

Grunnen til at forprosjektet har positive konklusjoner er at man har funnet disse partnerne, og at man utfyller hverandre. Kirkenes Charr AS er veldig fornøyd med å ha funnet en russisk FoU partner, siden selskapet både har russisk deleierskap og marked i Russland.

Kirkenes Charr AS har allerede utarbeidet planen for Hovedprosjektet. Søknad om finansiering vil bli sendt i høst så snart forprosjektet er evaluert med VRI sekretariatet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar